PFR, czyli system wstępnych deklaracji PIT

Od 12 marca 2015 roku, podatnicy mają możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionych deklaracji PIT-37 za 2014 rok. System wstępnie wypełnionych deklaracji nazywany jest PFR, od skótu „pre-filled tax return”. Skorzystanie z systemu nie oznacza złożenia deklaracji za podatnika, a jedynie jest to dodatkowa pomoc, dzięki której skorzystanie z elektronicznego składania dokumentów będzie znacznie prostsze. Warto również dodać, że podatnicy jeśli nie chcą, nie muszą korzystać z tego systemu.

Funkcjonowanie systemu PFR

Po założeniu konta na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, podatnik otrzyma propozycję przygotowanego przez administrację publiczną PIT-37. Dane zebrane zostały wcześniej na podstawie informacji przekazanych od płatnika składek, np. w postaci PIT-11 lub PIT-8C. Podatnik może nanieść poprawki lub zatwierdzić propozycję wstępnie wypełnionej deklaracji, jeśli nie są potrzebne żadne zmiany.

Wypełnienie danych osobowych jest bezpieczne. Podatnik otrzyma indywidualne konto, na które będzie się mógł się logować. Dane autoryzujące eliminują próby oszustw. Przed wysłaniem zaznania, należy podać szczegółowe informacje jak PASEL lub NIP oraz kwoty przychodu w roku 2014 i 2013.

Zalety PFR

System ma za zadanie maksymalnie skrócić czas potrzebny na złożenie deklaracji PIT-37. Dodatkowo, w przyszłości system zostanie rozbudowany o możliwość elektronicznej korespondencji. Podatnik otrzyma informacje odnośnie jego spraw w urzędzie, płatnościach itd.

Wady PFR

Podstawowym ograniczeniem systemu, jest dostępność tylko dla osób rozliczających się na formularzu PIT-37. Osoby wypełniający PIT-36 i inne deklaracje, nie mogą korzystać na razie z systemu.

Kolejną wadą systemu jest to, że obecnie wstępnie wypełniane są dane z PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R. Brakuje natomiast danych otrzymanych od ZUS, które są ważne dla osób pobierających renty.

Za pomocą systemu można wysłać deklarację wyłącznie osobiście. Nie można tego zrobić przez pełnomocnika.

Inne metody składania zeznań

Jeśli nie chcemy skorzystać z PFR, to w dalszym ciągu możemy złożyć deklarację w sposób tradycyjny, czyli osobiście w Urzędzie Skarbowym lub korespondencyjnie. Również jest możliwość skorzystania z działającego systemu e-Deklaracje.

Pamiętajcie! Termin złożenia deklaracji PIT-37, to 30 kwietnia 2015r.

 
Autor:
Ekspert w dziedzinie finansów i bankowości. Maks jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada 4 lata doświadczenia w dziedzinie finansów osobistych. Szczególnie interesuje się produktami kredytowymi oraz rynkiem pożyczek pozabankowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *