Pożyczki prywatne

Czym są pożyczki prywatne i jakie są zasady ich udzielania każdy z nas wie doskonale. Wielu ludzi na co dzień zadłuża się i obraca pożyczonymi środkami, nabywając za nie określone towary lub usługi. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę jaka jest faktyczna różnica między kredytem, a pożyczką i jakie są rodzaje pożyczek prywatnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Co mamy na myśli używając pojęcia pożyczki prywatnej, jaką konkretnie formę wsparcia finansowego ona oznacza oraz w jaki sposób możemy sięgnąć po pożyczkę prywatną?

Co to są pożyczki prywatne?

Pożyczki prywatne to każda forma udostępniania określonych kwot pieniężnych osobom trzecim przez instytucje pozabankowe lub osoby fizyczne, które są ich własnością i które pożyczkobiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Krótko mówiąc są to wszystkie pożyczki, które nie są udzielane przez banki. Pożyczki prywatne mogą mieć różny charakter. Mogą to być pożyczki zaciągane od znajomych, rodziny, poprzez serwisy społecznościowe (tzw. pożyczki społecznościowe) oraz szybkie pożyczki oferowane przez pozabankowe instytucje pożyczkowe. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną formą pożyczek prywatnych na rynku są dziś szybkie pożyczki potocznie zwane chwilówkami znajdujące się w ofertach prywatnych firm pożyczkowych.

Różnica między pożyczką prywatną, a kredytem

Pożyczka i kredyt są ze sobą bardzo ściśle związane, ale nie są pojęciami jednoznacznymi (synonimami), występuje między nimi kilka różnic zarówno formalno-prawnych. Podstawową różnicą jest to, że są zarezerwowane dla różnych instytucji. Kredyt to wyłączny przywilej instytucji bankowych, polegający na tym, że udostępnia się kredytobiorcy określone środki pieniężne, ale są to pieniądze wirtualne, które bank dla potrzeb kredytobiorcy tworzy na podstawie obowiązującego prawa bankowego. Za pieniądze wykreowane w ten sposób i przekazane nam w formie kredytu możemy nabyć określone dobra. Rynek kredytów udzielanych przez banki jest ściśle regulowany w odróżnieniu od luźniejszych zasad na jakich można udzielić lub uzyskać pożyczkę.

Pojęcie pożyczki jest pojęciem szerszym. Obejmuje ono wszelkie formy pożyczek prywatnych, które kojarzą się zwłaszcza z popularnymi chwilówkami udzielanymi przez instytucje pozabankowe oraz pożyczkami społecznościowymi realizowanymi za pomocą wyspecjalizowanych platform internetowych łączących pożyczkobiorców i pożyczkodawców, które są na naszym rynku zjawiskiem relatywnie nowym. Podmioty te prowadzą wyspecjalizowaną działalność biznesową na zasadach ogólnych i nie są objęte nadzorem finansowym państwa, któremu podlegają banki.

Pod pojęciem pożyczki prywatnej rozumiemy również bezpośrednią formę udostępniania środków finansowych przez prywatnego inwestora, który jest skłonny udzielić innej osobie fizycznej pożyczki gotówkowej z własnych oszczędności. W odróżnieniu od pożyczek oferowanych przez firmy pozabankowe nie ma tu limitów kwot ograniczających wysokość udzielanych pożyczek. Zasady oraz warunki udzielenia takich pożyczek są regulowane na indywidualnie ustalonych warunkach między wierzycielem, a pożyczkobiorcą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Pożyczką prywatną jest również każda forma udzielenie wsparcia finansowego dla członków naszej rodziny czy znajomych.

Prywatne pożyczki pozabankowe

Sektor pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce kojarzony jest z obsługą finansową klientów o gorszej historii kredytowej lub szukających pilnego sfinansowania bieżących potrzeb. Firmy działające w tym sektorze popularność zyskały dzięki specjalizacji w udzielaniu krótkoterminowych i relatywnie niewielkich kwot pieniędzy. Rozwój internetu i nowoczesnych technologii pozwolił spopularyzować szybkie i łatwo dostępne pożyczki bez wychodzenia z domu. Oferta prywatnych firm pożyczkowych góruje w tym zakresie nad ofertą bankową przede wszystkim czasem rozpatrywania wniosku (chodzi o wewnętrzne mechanizmy i sposoby oceny ryzyka kredytowego), uproszczeniem kryteriów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę czy ograniczeniem ilości niezbędnych do udzielenia pożyczki formalności.

Instytucje pozabankowe przenosząc swą działalność biznesową do internetu, umożliwiając wypełnienie prostego wniosku za pomocą komputera lub telefonu w ciągu zaledwie kilku minut, podczas gdy klienci banków zainteresowani mikropożyczkami poddawani są skomplikowanym procedurom weryfikacyjnym wydłużającym czas przyznania kredytu. Szybkość przyznania kredytu w banku jest różna. Zależy ona przede wszystkim od tego jaką wiarygodność oraz zdolność kredytową posiada kredytobiorca. Dodatkowo banki w odróżnieniu od prywatnych instytucji pożyczkowych często wymagają zabezpieczeń.

Pożyczki społecznościowe to również pożyczki prywatne

Pożyczki społecznościowe to jedna z form pożyczek prywatnych, oferowanych najczęściej poprzez internetowe platformy pożyczek społecznościowych, które łączą osoby poszukujące w danej chwili pożyczki z ludźmi, którzy chcą ulokować wolne środki finansowe na atrakcyjnych warunkach. Pożyczki społecznościowe pozwalają wyeliminować pośredników takich jak banki czy instytucje pożyczkowe, przenosząc zarówno korzyści jak i ryzyko na obie strony transakcji. Ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę jest oczywiście wskaźnik spłacalności takich pożyczek. Społecznościowa forma udzielania pożyczek powstała przed 2008 Wielkiej Brytanii i oprócz Stanów Zjednoczonych cieszy się tam największą popularnością. W Polsce jest kilka serwisów widzących, natomiast rynek pożyczek społecznościowych czeka jeszcze na dynamiczny rozwój. Z jednej strony oferuje klientom wygodę i tańszy dostęp do pieniądza niż w firmach pożyczkowych i bankach, a z drugiej strony pożyczkodawcom ciekawą alternatywę, która potrafi wzbogacić ich portfel inwestycji nie tylko o depozyty i lokaty czy też inwestycje na rynku papierów wartościowych.

Rynek pożyczek prywatnych jest potrzebny i korzystają z niego przede wszystkim osoby, które mają potrzebę pożyczania w wygodny i szybki sposób niewielkich kwot pieniędzy. Na ich decyzje finansowe dodatkowo wpływają ograniczania banków związane z udzielaniem kredytów i niechęć sektora bankowego wobec udzielania pożyczek gotówek o tak niskiej wartości jak robią to prywatne instytucje pożyczkowe. Dodatkowo wyspecjalizowane platformy online, a także szeroko oferta internetowa firm pożyczkowych stwarzają możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb konsumentów potrzebujących szybkiej gotówki.

Pożyczki bez BIK

28.07.2017.

Pożyczki bez BIK oferowane przez instytucje pozabankowe przeznaczone są dla klientów znajdujących się często w trudnej sytuacji finansowej. Nie są oni w stanie z różnych powodów otrzymać kredytu w bankach, najczęściej dlatego, że widnieją w BIK – jako dłużnicy z wysoką kwotą zaciągniętych zobowiązań lub mają problem z obsługą bieżących zaległości. Takie osoby poszukują najczęściej produktów finansowych reklamowanych na rynku jako „pożyczka bez BIK” lub „kredyt dla zadłużonych”, trafiają do pozabankowych firm pożyczkowych, które stają się dla nich jedyną szansą otrzymania gotówki.

Pożyczka na dowód

28.07.2017.

Pożyczka na dowód to możliwość otrzymania szybkiej gotówki przez internet bez zaświadczeń i formalności. Szybkie pożyczki na dowód udzielane są przez pozabankowe instytucje pożyczkowe i wymagają jedynie złożenia prostego wniosku pożyczkowego drogą online w oparciu o dane zawarte w dowodzie osobistym. Pożyczki na dowód charakteryzują się uproszczonym procesem weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, szybkością rozpatrywania wniosków, a także błyskawicznym czasem realizacji wypłaty gotówki.

Chwilówki na dowód

09.10.2017.

Chwilówki na dowód to najszybsze i najłatwiejsze w otrzymaniu mikropożyczki pozabankowe udzielane na krótkie okresy czasu w kwotach nie przekraczających kilku tysięcy złotych. Żeby otrzymać chwilówkę na dowód nie potrzebna przedstawiać żadnych innych dokumentów poza dowodem tożsamości i nie są wymagane żadne zabezpieczenia w postaci na przykład zastawu nieruchomości czy innych poręczeń. Chwilówki na dowód to najbardziej dostępny na rynku i udzielany na najbardziej liberalnych warunkach kredyt pozabankowy. Wniosek o chwilówkę na dowód składa się przez internet i wystarczy podać jedynie podstawowe dane tożsamości. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez firmę pożyczkową weryfikacja podanych przez pożyczkobiorcę danych odbywa się poprzez wykonanie przelewu z należącego do niego konta bankowego na kwotę symboliczną 1 grosza. Do otrzymania kredytu na dowód wymagane jest posiadanie wspomnianego rachunku osobistego oraz telefonu komórkowego. Po czynnościach weryfikacyjnych gotówka z chwilówki na dowód przekazywana jest bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i można przeznaczyć ją na dowolny cel.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7