Chwilówki przez internetChwilówki przez internet


Chwilówki przez internet to szybkie pożyczki gotówkowe udzielane w błyskawicznym tempie na krótki okres czasu. W celu zaciągnięcia chwilówki online wystarczy posiadać tylko dowód osobisty, telefon komórkowy oraz konto w banku. Chwilówki przez internet to możliwość wzięcia kilku tysięcy złotych na okres do 30 dni, bez żadnych formalności w postaci zaświadczeń o wysokości dochodów czy zatrudnieniu. Samo wypełnienie wniosku o internetowe chwilówki jest proste i odbywa się bez konieczności wychodzenia z domu.

Dlaczego sięgamy po chwilówki przez internet?


Chwilówki przez internet to najszybsze i najwygodniejsze pożyczki gotówkowe na rynku. Większość Polaków z powodu relatywnie niskich zarobków nie posiada własnych oszczędności, a około połowa spłaca kredyty lub pożyczki. Gotówka z chwilówki przez internet przeznaczana jest głównie na zaspokojenie bieżących wydatków w okresach trudnej sytuacji materialnej albo finansowanie zakupów bądź innych celów konsumpcyjnych. Pożyczamy, kiedy brakuje nam środków w domowym budżecie na pokrycie podstawowych potrzeb, a także w sytuacji w której chcemy nabyć pewne dobra na które nie wystarcza nam w danej chwili oszczędności. Skorzystanie z chwilówki przez internet pozwala natychmiastowo otrzymać wsparcie finansowe na załatanie dziury w domowym budżecie, a także zrealizować zaplanowane zakupy przy jednoczesnym odłożeniu spłaty takiego kredytu na dowód bezpiecznie na później. Zaletami chwilówek przez internet w porównaniu do tradycyjnych produktów kredytowych oferowanych przez banki jest ich większa dostępność oraz przyspieszony i uproszczony proces związany z wydaniem decyzji o udzieleniu pożyczki. Gotówka z chwilówki online może zostać przekazania na konto pożyczkobiorcy nawet w czasie krótszym niż 15 minut. W 2016 roku Polacy skorzystali z chwilówek na łączą kwotę ponad 6 miliardów złotych. Pozabankowe firmy pożyczkowe, zwłaszcza te oferujące chwilówki przez internet cieszą się coraz lepszą opinią ze względu na to, że zapewniają transparentne i uczciwe zasady pożyczania pieniędzy, a także podlegają coraz większym restrykcjom i regulacjom prawnym chroniącym interes konsumentów.

Jak działają chwilówki przez internet?

Zasady działania chwilówek przez internet, sposób naliczania kosztów oraz ewentualne ryzyko związane z taką pożyczką na dowód może wydawać się nie do końca jasne dla przeciętnego pożyczkobiorcy z uwagi, że wokół chwilówek narosło wiele mitów. Pierwsze pozabankowe firmy pożyczkowe udzielające chwilówek online pojawiły się na naszym roku w 2011 roku. Od samego początku istnienia chwilówki przez internet charakteryzowały się błyskawicznymi procedurami przyznawania pieniędzy ograniczonymi do kilkunastu minut oraz pozbawione konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających osiągane przez pożyczkobiorców dochody. Na młodym wówczas rynku szybkich pożyczek gotówkowych udzielanych na dowód dochodziło do przypadków wykorzystywania trudnej sytuacji finansowej czy naiwności klientów i oferowania produktów chwilówkowych obarczonych gigantycznymi kosztami (opłata wstępna, ubezpieczenia, oprocentowanie, koszty windykacji). W praktyce nie istniały żadne regulacje rynku pożyczkowego chroniące pożyczkobiorców przed obciążeniem ich nadmiernym oprocentowaniem przy korzystaniu z tego rodzaju produktów. Konsumenci, którzy zaciągali chwilówki u nierzetelnych pożyczkodawców narażeni byli na duże ryzyko finansowe. Obecnie firmy udzielające chwilówek przez internet zyskały opinię wiarygodnych i uczciwych partnerów finansowych i cieszą się dobrą opinią wśród klientów korzystających z szybkich pożyczek online. Wszystko za sprawą przepisów prawnych, które weszły w 2016 roku i uregulowały działanie produktów chwilówkowych na rynku pożyczek pozabankowych. Na mocy przyjętej ustawy zostały ograniczone maksymalne koszty chwilówek jak również wysokość odsetek naliczanych z niespłacenie takiej pożyczki w terminie. Interes konsumentów został zatem zabezpieczony.

Ile kosztują chwilówki przez internet?


Ustawa antylichwiarska, która obowiązuje od 11 marca 2016 roku ograniczyła nie tylko maksymalną wysokość odsetek naliczanych od pożyczonej kwoty pieniędzy, ale również wysokość całkowitych pozaodsetkowych kosztów chwilówki. W skład kosztów produktu jakim jest chwilówka przez internet wchodzą najczęściej wysokość prowizji i ubezpieczenia pożyczki, które w okresie sprzed wejścia w życie nowych przepisów potrafiły wygenerować należność do zwrócenia znacząco przewyższającą kwotę bazową pożyczanej sumy. W ten sposób nieuczciwe firmy pożyczkowe wykorzystywały niewiedzę i nieświadomość klientów, którzy zaciągali z pozoru atrakcyjnie oprocentowane chwilówki, lecz łączna suma kosztów sprawiała, że produkt ten stawał się finalnie horrendalnie drogi. Obecnie maksymalne odsetki związane z chwilówką musza mieścić się w granicach 4-krotności lombardowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi aktualnie 2,5%. Zatem maksymalne oprocentowanie pożyczki pozabankowej może wynieść 10% rocznie. Wspomniane rozwiązania ustawowe ograniczają przede wszystkim wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki i mogę one przekroczyć wartości 25% pożyczanej sumy plus jej 30%, ale w skali roku. Jak to wyglądają maksymalne koszty chwilówki przez internet na przykładzie zaciąganej kwoty w wysokości 1 000 zł na okres 30 dni? Wysokość maksymalnych odsetek wyniesie 8,22 zł, a łączne koszty pozaodsetkowe 274,66 zł. Łącznie do spłaty po okresie miesiąca czasu za każdy pożyczony tysiąc złotych będziemy mieli 1282,88 zł. Należy pamiętać, że są to teoretyczne wyliczenia przy założeniu, że firma pożyczkowa udziela ekspresowej pożyczki przy maksymalnych możliwych kosztach. Czy chwilówka jest zatem droga? Niekoniecznie, a na dodatek w ofercie większości firm pożyczkowych znajdziemy nawet propozycje wzięcia darmowej pierwszej chwilówki przez internet, której odsetki wyniosą prawdziwe 0 zł. Instytucje pozabankowe udzielające chwilówek przez internet mają również prawny obowiązek podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (tzw. RRSO chwilówki). Mimo, że współczynnik ten ma niewiele wspólnego z realnym oprocentowaniem pożyczki, a jego wartość potrafi osiągać abstrakcyjne wartości zwłaszcza w przypadków chwilówek o krótkim terminie spłaty, to ułatwia on porównanie i wybór najkorzystniejszej propozycji kredytowej. Współczynnik RRSO będzie przydatny jedynie w sytuacji kiedy zestawimy ze sobą oferty konkurencyjnych firm pożyczkowych o tych samych parametrach, czyli będziemy porównywali propozycje chwilówek w jednakowej wysokości zaciąganej na ten sam okres spłaty. Wtedy niższa wartość RRSO wskaże nam korzystniejszą pod względem finansowym ofertę szybkiej chwilówki.

Jak otrzymać chwilówkę przez internet?


Wygodna firma zaciągania chwilówek przez internet oraz z szybkość z jaką firmy pożyczkowe przekazują gotówkę na konto pożyczkobiorców sprawiają, że pożyczki online cieszą się tak wielką popularnością. Proces wnioskowania o chwilówkę przez internet jest prosty i rozpoczyna się od określenia poprzez znajdujące się na stronie internetowej instytucji pożyczkowej intuicyjne suwaki służące do wyboru interesującej nas kwoty chwilówki oraz terminu jej spłaty. Określając parametry naszej pożyczki pojawi się automatycznie informacja związana z sumą opłat, czyli wysokością wszystkich kosztów, które zapłacimy za udzielają chwilówkę, łączną kwotą, którą będziemy musieli spłacić oraz wspominaną wcześniej wysokością RRSO. Następnym krokiem jest wprowadzenie naszych danych osobowych do formularza pożyczkowego. Niektóre firmy pożyczkowe dodatkowo mogą zapytać nas o wysokość osiąganych przez nas dochodów, a także poziom stałych wydatków, chcąc w ten sposób uzyskać obraz naszej sytuacji finansowej i na tej podstawie ocenić zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Niezwykle ważne jest poprawne wypełnienie naszych danych we wniosku pożyczkowym, ponieważ jest on dokładnie weryfikowany, a każdy błąd może być przyczyną wydanie odmownej decyzji związanej z przyznaniem chwilówki przez internet. Wszelkie wymagane informacje należy podawać rzetelnie. Choć zdecydowana większość wniosków o szybkie pożyczki od ręki w sektorze pozbankowym przechodzi pozytywna weryfikację, ponieważ firmy pożyczkowe udzielają chwilówek przez internet w oparciu o zdecydowanie bardziej liberalne kryteria niż czynią to banki, nie oznacza to, że nasze dane nie są sprawdzane w najpopularniejszych bazach dłużników, tj. KRD, BIG czy BIK. Po wypełnieniu internetowego wniosku o chwilówkę online i otrzymaniu za pomocą wiadomości SMS lub e-mail informacji z pozytywną decyzją pożyczkową pozostanie nam potwierdzenie złożonych danych. W celu weryfikacji naszej tożsamości zostaniemy poproszeni o wykonanie przelewu z naszego konta osobistego w symbolicznej kwocie 1 grosza. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało firma pożyczkowa przekaże nam niezwłocznie gotówkę bezpośrednio na to samo konto. Środki będziemy mogli przeznaczyć na dowolny cel i wziętą w ten sposób chwilówkę przez internet równie szybko i wygodnie spłacić z następnej wypłaty w przyszłym miesiącu.

Czy chwilówki przez internet są bezpieczne?


Chwilówki przez internet są bezpieczne pod warunkiem, że korzystamy z nich świadomie, czyli przede wszystkim czytamy i rozumiemy wszystkie zasady na jakich są one udzielane oraz realnie oceniamy nasze możliwości finansowe związane ze spłatą zaciąganych zobowiązań. Zdecydowana większość firm udzielających chwilówek online działa legalnie, w oparciu o przepisy prawa, zwłaszcza te chroniące konsumentów przed nadmiernym oprocentowaniem. Dodatkowo pozabankowe firmy pożyczkowe prowadzą transparentną politykę, polegającą na jasnym informowaniu o wszystkich kosztach oraz warunkach na jakich udzielają bezpiecznych pożyczek gotówkowych. W tym celu na swoich serwisach internetowych publikują liczne poradniki związane z bezpieczeństwem zaciągania chwilówek, a także umożliwiają swoim klientom bezpośredni kontakt z konsultantem poprzez chat internetowy, telefon czy sms. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pożyczkobiorca w każdej chwili może skorzystać z infolinii czy wypełnić formularz z zapytaniem. Warto zaznaczyć, że instytucjom pożyczkowym zależy na przyciąganiu do swojej oferty świadomych konsumentów, którzy w jak największym stopniu dokonają terminowych spłat zaciąganych chwilówek przez internet. Każda niespłacona pożyczka oznacza bowiem dla instytucji finansowej realną stratę na portfelu. Większość problem z chwilówkami wynika z lekkomyślności pożyczkobiorców, którzy zbyt pochopnie podejmują decyzję związaną z zadłużeniem i z różnych przyczyn nie potrafią dotrzymać terminu spłaty szybkiej pożyczki narażając się na konsekwencje windykacyjne.

Jak wybrać najlepszą propozycję chwilówki przez internet?


Oferty różnych instytucji pożyczkowych udzielających chwilówek przez internet zazwyczaj są do siebie podobne i różnią się między sobą jedynie drobnymi szczegółami. Należy porównywać je pod względem kosztów, warunków spłaty, okresu na jaki udzielane są pożyczki oraz przede wszystkim promocji dla nowych i stałych klientów. Istotnym elementem jest również maksymalna kwotą chwilówki online, którą można pożyczyć, która w wielu przypadkach jest uzależniona od wcześniejszej współpracy z instytucją pożyczkową. Firmy pożyczkowe w tej kwestii prowadzą zróżnicowaną politykę. Niektóre instytucje pożyczkowe chcąc przyciągnąć do swojej oferty nowych klientów oferują wysokie maksymalne kwoty pożyczek już na samym starcie współpracy, inne chcą poznać wiarygodność klientów poprzez regularne i terminowe spłaty zaciąganych pożyczek, stopniowo zwiększając limity kolejno udzielanych chwilówek. Większość firm pożyczkowych oferuje jednak dla nowych klientów sięgających po chwilówkę po raz pierwszy możliwość jej wzięcia całkowicie za darmo. Pierwsza darmowa chwilówka przez internet oznacza nieprocentowaną gotówkę bez żadnych dodatkowych kosztów ani opłat.

Czy warto wziąć chwilówkę?

28.07.2017.

O tym czy warto wziąć chwilówkę powinien zawsze decydować nasz zdrowy rozsądek oraz chłodna ocena sytuacji. Po chwilówki sięgamy najczęściej żeby nie stracić okazji zakupowej (np. wycieczki last minute), w gorszych miesiącach kiedy brakuje nam płynności finansowej, w sytuacji chcemy zrobić prezent bliskim lub przeprowadzić remont mieszkania, albo samochodu. Dlaczego chwilówki zyskały taką popularność i są tak bardzo atrakcyjne dla konsumentów poszukujących niewielkiego wsparcia finansowego? Poniżej prezentujemy główne korzyści płynące z chwilówek.

Chwilówki na dowód

09.10.2017.

Chwilówki na dowód to najszybsze i najłatwiejsze w otrzymaniu mikropożyczki pozabankowe udzielane na krótkie okresy czasu (przeważnie na 30 dni) w kwotach nie przekraczających kilku tysięcy złotych. Żeby otrzymać chwilówkę na dowód nie potrzebna przedstawiać żadnych innych dokumentów poza dowodem tożsamości i nie są wymagane żadne zabezpieczenia w postaci na przykład zastawu nieruchomości czy innych poręczeń. Chwilówki na dowód to najbardziej dostępny na rynku i udzielany na najbardziej liberalnych warunkach kredyt pozabankowy. Wniosek o chwilówkę na dowód składa się przez internet i wystarczy podać jedynie podstawowe dane tożsamości. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez firmę pożyczkową weryfikacja podanych przez pożyczkobiorcę danych odbywa się poprzez wykonanie przelewu z należącego do niego konta bankowego na kwotę symboliczną 1 grosza. Do otrzymania kredytu na dowód wymagane jest posiadanie wspomnianego rachunku osobistego oraz telefonu komórkowego. Po czynnościach weryfikacyjnych gotówka z chwilówki na dowód przekazywana jest bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i można przeznaczyć ją na dowolny cel.

RRSO chwilówki

03.07.2017.

Wokół wysokości oprocentowania i kosztów chwilówek narosło wiele mitów. Porównując wysokość RRSO chwilówki z rzeczywistym oprocentowaniem kredytu bankowego możemy stwierdzić, że produkt ten jest nawet kilkaset razy droższy od pieniędzy pożyczanych od banku. Wskaźnik RRSO pożyczki pozabankowej może przyjąć horrendalnie wysoką wartość nawet kilku tysięcy procent. Czy naprawdę oznacza to taki kiepski interes dla zaciągających kredyty-chwilówki w instytucjach pozabankowych?

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-20:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7