Pożyczki dla zadłużonych


Pożyczki dla zadłużonych

Pożyczki dla zadłużonych przeznaczone są dla osób posiadających niespłacone zadłużenie, którzy dodatkowo nie mają zdolności kredytowej i którym bank omówił udzielenia wsparcia finansowego. Pożyczki dla zadłużonych to oferta pozabankowych firm pożyczkowych, które udzielają szybkich pożyczek gotówkowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Posiadając nawet aktualnie zadłużenie można ubiegać się o pożyczkę dla zadłużonych w instytucji pozabankowej.

Co to są pożyczki dla zadłużonych?


Pożyczki dla zadłużonych oferowane przez sektor pozabankowy to alternatywa wobec oferty kredytowej banków, którzy udzielają finansowania jedynie osobom z dobrą historią oraz zdolnością kredytową. Osoby z zaciągniętym kredytem w banku lub posiadające zobowiązania w innych instytucjach pożyczkowych mogą starać się o uzyskanie pożyczki dla zadłużonych. Istotnym czynnikiem decydującym o uruchomieniu pożyczki dla zadłużonych jest terminowa obsługa posiadanego aktualnie zadłużenia. Współczesny kryzys finansowy wpłyną na regulacje sektora bankowego, polegającą na zwiększeniu restrykcyjności polityki kredytowej banków, czyli wdrożenia rekomendacji ostrożnościowych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytów detalicznych (finansowania konsumpcji). Skutkiem tego było wyłącznie części klientów dotychczas obsługiwanych przez banki poza sektor bankowy. Duże wymogi banków udzielających kredytów w zakresie wysokości dochodów oraz źródła ich uzyskiwania oraz konieczność posiadania zabezpieczeń, a z drugiej strony wciąż rosnąca liczba pożyczkobiorców posiadających złą historię kredytową sprawia, że stają się oni automatycznie wyłączani z rynku kredytów bankowych. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są pożyczki dla zadłużonych lub tzw. pożyczki bez BIK oferowane przez prywatne firmy pożyczkowe.

Pożyczki dla zadłużonych przez internet


Pożyczki dla zadłużonych przez internet to możliwość otrzymania szybkiej pożyczki gotówkowej bez wychodzenia z domu. Cała procedura związana z wnioskiem, jego weryfikacją i z udzieleniem pożyczki dla zadłużonych odbywa się przez internet i wymaga spełnienia jedynie minimum formalności. W celu otrzymania pożyczki dla zadłużonych przez internet wystarczy tylko posiadać telefon komórkowy, konto w banku oraz dowód osobisty. Pożyczka dla zadłużonych przez internet może zostać wypłacona na rachunek osobisty klienta nawet w ciągu 15 minut. Pożyczki dla zadłużonych przez internet udzielane są maksymalnie w kwotach nie przekraczających 4000 złotych udostępnianych na okres 30 dni. Osoby zadłużone składające wniosek o pożyczkę przez internet muszą się liczyć, że wysokość udzielonego kredytu przez instytucję pozabankową dla nowych klientów, który nie wyrobili sobie jeszcze żadnej historii kredytowanej w danej firmie pożyczkowej będzie znacznie niższa i nie przekroczy kwoty w wysokości 1500 zł.

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej


Pożyczki dla zadłużonych przeznaczone są zwłaszcza dla osób bez zdolności kredytowej, czyli pożyczkobiorców, którzy zgodnie z prawem bankowym nie spełniają warunków umożliwiających instytucji bankowej udzielania im kredytu. Szczególnym przypadkiem w którym zadłużona osoba nie posiadająca zdolności kredytowej może ubiegać się o wsparcie finansowe w banku jest ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia (np. pożyczka pod zastaw należącej do kredytobiorcy nieruchomości). Klientami pozabankowych firm pożyczkowych są również osoby z podwyższonym ryzykiem i niższej wiarygodności kredytowej, których banki nie chcą lub nie mogą obsługiwać, chociażby z uwagi na obowiązujące je regulacje i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Banki ze względu na arbitraż regulacyjny i obostrzenia prawne wpływające na zapewnienie stabilności sektora finansowego nie mogą wyjść z ofertą pożyczki dla zadłużonych. Prawo bankowe zabrania udzielania kredytów osobom zadłużonym, które nie posiada zdolności kredytowej. Natomiast ustawa o kredycie konsumenckim nie zawiera kategorycznego zakazu udzielania takich pożyczek przez sektor pozabankowy. Pozabankowe instytucje pożyczkowe udzielają finansowania według bardziej liberalnych zasad. Inaczej też oceniają zdolność kredytową swoich pożyczkobiorców. Dlatego nawet jeżeli osoba ubiegająca się o pożyczkę jest zadłużona i ze względu na brak zdolności kredytowej bank odmówił jej udzielenia kredytu może złożyć wniosek o kredyt na dowód w firmie pozabankowej.

Pożyczki dla zadłużonych ze złą historią kredytową


Pożyczkobiorcy mający aktualne zadłużenie, ale również złą historię kredytową spowodowaną na przykład tym, że w przeszłości nieterminowo regulowali swoje zobowiązania będą posiadali tzw. niski scoring kredytowy. Powstaje on w oparciu o analizę dotychczasowej obsługi produktów finansowych przez osoby ubiegające się o pożyczkę. Brak sumienności we wcześniejszych spłatach zaciągniętych zobowiązań finansowych przekłada się negatywnie na ocenę punktową na podstawie której instytucje udzielające kredytowania oceniają wiarygodność swoich klientów. Niski scoring świadczy o złej historii kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy, a tym samym o ryzyku z jakim wiąże się dla instytucji finansowej udzielenie mu pożyczki na dowód bez zaświadczeń. Posiadanie zadłużenia, a także złej historii kredytowej wyklucza możliwość otrzymania kredytu w banku. Osoby zadłużone ze złą historią kredytową mogą ubiegać się o jedynie o pożyczki pozabankowe. Instytucje pozabankowe wprowadzają również swoje metody oceny wiarygodności i historii kredytowej swoich klientów, natomiast są one zdecydowanie mniej restrykcyjne od tych, które stosują banki. Ryzyko instytucji pozabankowej udzielającej pożyczki zadłużonym ze złą historią kredytową jest również dużo wyższe, dlatego taki kredyt będzie droższy od finansowania dostępnego w sektorze bankowym.

Pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji w BIK


Osoby zadłużone starające się o pożyczki od ręki najbardziej obawiają się weryfikacji w BIK (Biurze Informacji Kredytowej), czyli bazie gromadzącej dane o historii kredytowej Polaków. To właśnie na podstawie informacji uzyskanych z BIK-u banki podejmują decyzję o udzieleniu kredytu. Problemy z terminową spłatą dotychczasowych zobowiązań oznaczają najczęściej posiadanie negatywnego wpisu w BIK, który uniemożliwia zaciągnięcie pożyczki gotówkowej w banku. Pozabankowe firmy pożyczkowe mimo, że reklamują swoje produkty finansowe jako pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji w BIK (pożyczki bez BIK) to jednak podobnie jak banki niechętnie decydują się na udzielenie finansowania osobom zadłużonym posiadającym dodatkowo negatywną historię kredytową. Samo pominięcie negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej nie gwarantuje osobiste zadłużonej otrzymania pożyczki prywatnej. Coraz więcej firm pożyczkowych w trosce o jakość portfela kredytowego weryfikuje swoich klientów nie tylko składając zapytania do BIK-u, ale również dodatkowo w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) oraz Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). Jeżeli w każdej z tych instytucji potencjalny pożyczkobiorca posiada negatywne wpisy jest to znak dla instytucji pożyczkowej, że udzielenie komuś takiemu kredytu może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem.

Pożyczki dla zadłużonych bez formalności


Pożyczki dla zadłużonych bez formalności, czyli zaświadczeń o dochodach wiążą się z możliwością otrzymania pożyczki gotówkowej w oparciu jedynie o dokument tożsamości. Pożyczki dla zadłużonych na dowód są udzielane bez konieczności dołączania dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych zarobków czy rodzaju umowy na podstawie której nawiązane jest zatrudnienie. Firma pożyczkowa może jednak poprosić o historię naszego rachunku bankowego z 3 ostatnich miesięcy celem potwierdzenia regularnych wpływów na konto. Posiadanie stałego dochodu jest bezwzględnym warunkiem do udzielania pożyczki online osobie zadłużonej. Mogą to być dochody uzyskiwane w oparciu o umowy cywilnoprawne (działo, zlecenie), renty, emerytury bądź pochodzę z takich źródeł jak alimenty czy stypendia. Osoby bezrobotne pozbawione jakichkolwiek źródeł dochodu, a także posiadające zajęcia komornicze szans na wsparcie finansowe mogę szukać jedynie decydując się na pożyczkę pod zastaw nieruchomości (o ile własność hipoteczna nie została jeszcze zadłużona).

Bezpieczne chwilówki

28.07.2017.

Bezpieczna chwilówka to przede wszystkim pożyczka po którą sięgamy w sprawdzonej, wiarygodnej i transparentnie działającej firmie pożyczkowej. Bezpieczna pożyczka to coś więcej niż tylko znalezienie przejrzystej instytucji pozabankowej oferującej najkorzystniejsze rozwiązanie kredytowe na rynku. Równie ważne jest, abyśmy samą decyzję o zadłużeniu podjęli każdorazowo w sposób świadomy i odpowiedzialny. Pożyczka zawsze wiąże się z koniecznością zwrócenia powziętych środków, jak również poniesienia dodatkowych kosztów związanych z odsetkami. Musimy mieć pewność, że nas na to stać i jest to właściwe rozwiązanie w naszej aktualnej sytuacji życiowej.

Chwilówki na dowód

09.10.2017.

Chwilówki na dowód to najszybsze i najłatwiejsze w otrzymaniu mikropożyczki pozabankowe udzielane na krótkie okresy czasu w kwotach nie przekraczających kilku tysięcy złotych. Żeby otrzymać chwilówkę na dowód nie potrzebna przedstawiać żadnych innych dokumentów poza dowodem tożsamości i nie są wymagane żadne zabezpieczenia w postaci na przykład zastawu nieruchomości czy innych poręczeń. Chwilówki na dowód to najbardziej dostępny na rynku i udzielany na najbardziej liberalnych warunkach kredyt pozabankowy. Wniosek o chwilówkę na dowód składa się przez internet i wystarczy podać jedynie podstawowe dane tożsamości. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez firmę pożyczkową weryfikacja podanych przez pożyczkobiorcę danych odbywa się poprzez wykonanie przelewu z należącego do niego konta bankowego na kwotę symboliczną 1 grosza. Do otrzymania kredytu na dowód wymagane jest posiadanie wspomnianego rachunku osobistego oraz telefonu komórkowego. Po czynnościach weryfikacyjnych gotówka z chwilówki na dowód przekazywana jest bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i można przeznaczyć ją na dowolny cel.

Pożyczka na dowód bez zaświadczeń

28.07.2017.

Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o zarobkach to możliwość otrzymania kredytu gotówkowego bez dokumentów, czyli konieczności przedstawiania formalności związanych z potwierdzeniem źródeł dochodów, wysokością pensji, rodzajem umowy w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni czy stażem pracy. Zaświadczenia o zarobkach są główną formą w oparciu o którą weryfikowana jest zdolności kredytowa potencjalnego pożyczkobiorcy starającego się o kredyt w banku. Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o zarobkach to forma wsparcia finansowego dostępna w instytucjach pozabankowych i kojarzona z popularnymi chwilówkami dostępnymi od ręki.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7