PożyczkiPożyczki


Pożyczki przez internet i chwilówki online to szybkie pożyczki gotówkowe udzielane na dowód bez żadnych formalności. Pożyczki chwilówki dostępne są nawet w ciągu 15 minut bez konieczności wychodzenia z domu. Szybkie pożyczki pozabankowe w wysokości 4000 złotych można zaciągać na dowolny cel i wygodnie spłacić w ciągu 30 lub 61 dni.

Co to są pożyczki?


Pożyczki dla wielu z nas kojarzą się z bankami, ale nie są to jedyne instytucje w których możemy pożyczać pieniądze. Pożyczki mogą być zaciągane w różnych instytucjach pozabankowych, ale także od osób prywatnych, rodziny czy znajomych. Pożyczki są terminem dość szerokim w odróżnieniu od kredytów, które są celowe i udzielane wyłącznie przez banki. Choć są to prawie identyczne usługi finansowe to różnią się tym, że podlegają pod inne regulacje prawne.

Pożyczki są regulowane przez kodeks cywilny oraz ustawę o kredycie konsumenckim. Opierają się na umowie finansowej w ramach której jedna ze stron użycza pieniądze, a druga zobowiązuje się je zwrócić na określonych warunkach. Pożyczkodawcą może być zarówno instytucja, jak i osoba fizyczna pod warunkiem, że pożyczane pieniądze należą wyłącznie do niej, a nie do osób trzecich.

Pożyczki przez internet


Pożyczki przez internet są bardzo rozpowszechnioną formą pożyczek gotówkowych z uwagi na szybkość oraz łatwość uzyskania środków finansowych. Innowacyjny proces rozpatrywania wniosków pożyczkowych odbywa się w 100% online i jest w pełni zautomatyzowany. W przypadku krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez internet formalności są uproszczone do minimum. Firmy oferujące internetowe pożyczki nie wymagają przesyłania żadnych dokumentów, ani kontaktowania się z konsultantem. Ponadto oferta pożyczek online jest przejrzysta, ponieważ instytucje pożyczkowe informują klientów o wszystkich kosztach i konsekwencjach zadłużania się.

Z oferty pożyczki przez interent można skorzystać elastycznie wybierając dowolną kwotę pożyczki, a także okres jej spłaty. Standardowy czas od złożenia wniosku do podjęcia decyzji kredytowej i przekazania jej klientowi wynosi zaledwie 5 minut. Koszt kolejnych pożyczek online zależy od oceny zdolności kredytowej klienta i terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Firma pożyczkowa udzielając finansowania dokładnie weryfikuje zdolność kredytową osób ubiegających się o internetowe pożyczki. Pożyczki przez internet spłacane są jednorazowo.

Pożyczki chwilówki


Pożyczki chwilówki udzielane przez firmy pożyczkowe przez długi czas kojarzyły się z drogimi i niebezpiecznymi chwilówkami, których zaciąganie wiązało się z dużym ryzykiem. Obecnie obowiązujące zaostrzone przepisy prawa uregulowały rynek szybkich pożyczek oferowanych przez parabanki. Wiele firm pożyczkowych działających w sektorze pozabankowym prowadzi politykę zgodną z obowiązującą ustawą w zakresie maksymalnych kosztów pożyczek chwilówek oraz odpowiedzialnego pożyczania.

Pożyczki chwilówki dzięki wygodnym procedurom wnioskowania oraz uproszczonym formalnościom przyznawania środków finansowych zapewniają możliwość otrzymania gotówki nawet w ciągu 15 minut. Są one dostępne na dowód bez zaświadczeń, zabezpieczeń i poręczycieli. Pożyczki chwilówki mają charakter krótkoterminowych pożyczek gotówkowych przyznawanych na dowolny cel w wysokości zwykle kilku tysięcy złotych. Największą zaletą pożyczek chwilówek oprócz szybkości ich otrzymania jest duża dostępność związana z tym, że instytucje pozabankowe udzielają ich na relatywnie łatwych do spełniania warunkach. Oznacza to, że mogą z nich skorzystać również osoby nie posiadające regularnych dochodów lub pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Pożyczki chwilówki służą jako wsparcie finansowe dla osób poszukujących pilnej gotówki na zaspokojenie bieżących potrzeb lub realizację natychmiastowych celów konsumpcyjnych.

Pożyczki online


Pożyczki online to idealne rozwiązanie finansowe dla osób, które potrzebują szybkiej pożyczki gotówkowej i chcą skorzystać z niej bez konieczności wychodzenia z domu. Oferta instytucji finansowych udzielających pożyczek online skierowana jest do każdego, kto potrzebuje pożyczki od ręki i jest w stanie zwrócić pożyczoną gotówkę w ciągu 30 lub 61 dni. Każdy wniosek o udzielenie pożyczki online jest rozpatrywany ekspresowo, a decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest błyskawicznie. W związku z tym gotówka może znaleźć się na koncie pożyczkobiorcy nawet w ciągu kilkunastu minut. Żeby skorzystać z pożyczki online wystarczy tylko posiadać telefon komórkowy, konto w banku oraz dowód osobisty. Pożyczki online są transparentne, ponieważ instytucje pożyczkowe udzielają ich w oparciu o jasne i przejrzyste zasady - wyraźnie informując pożyczkobiorców o wszystkich kosztach z nimi związanych, w także o całkowitej kwocie do spłaty. Sam proces zaciągnięcia pożyczki online jest również wygodny i w pełni bezpieczny.

Pożyczki pozabankowe


Pożyczki pozabankowe to pożyczki, które są udzielane przez podmioty inne niż banki ze środków własnych. Różnicą miedzy pożyczkami pozabankowymi, a kredytem gotówkowym jest taka, że te pierwsze udzielane są zazwyczaj na relatywnie niższe kwoty oraz krótsze terminy zapadalności. Procedura przyznawania pożyczki pozabankowej jest także mniej sformalizowana od dłuższych i bardziej zawiłych procedur bankowych.

Najpopularniejsze pożyczki pozabankowe udzielane są przez internet, a do ich otrzymania wystarczy tylko dowód osobisty. W związku z tym chwilówki online określane są często mianem pożyczek na dowód, ponieważ nie wymagają dostarczania dodatkowych dokumentów w postaci na przykład zaświadczeń z miejsca pracy. Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością ze względu na uproszczone formalności, szybką decyzję pożyczkową oraz praktycznie natychmiastową dostępność gotówki dla pożyczkobiorcy. Pożyczki dostępne w sektorze pozabankowym skierowane są do osób, które potrzebują środków finansowych natychmiast, aczkolwiek w relatywnie niewielkiej kwocie (zazwyczaj do kilku tysięcy złotych).
Zdarza się, że instytucje pozabankowe udzielające szybkich pożyczek oferują gotówkę bez wnikliwego sprawdzania historii kredytowej pożyczkobiorców. Są to zatem pożyczki bardziej ryzykowne i jednocześnie wyżej oprocentowane od kredytów gotówkowych. Jednak wyższy koszt oprocentowania odnosi się do niższej nominalnie kwoty odsetek. Klienci sięgający po pożyczki pozabankowe wybierają je przede wszystkim dlatego, że są one łatwiejsze w otrzymaniu od kredytów bankowych i zdecydowanie szybsze.

Pożyczki gotówkowe

Pożyczki gotówkowe nazywane są często kredytem gotówkowym i są skierowane do osób posiadających stałe dochody. Cechą charakterystyczną pożyczek gotówkowych jest to, że są przyznawana na dowolny cel. Maksymalna kwota pożyczki gotówkowej uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskującego o pożyczkę klienta. Szybkie pożyczki gotówkowe wypłacane są najczęściej bezgotówkowo. Instytucja pożyczkowa przelewa pieniądze na konto wskazane przez pożyczkobiorcę. Pożyczki gotówkowe mogą być zaciągane na dłuższe okresy czasu i spłacane w dogodnych dla klienta ratach. W skład kosztów pożyczki gotówkowej wchodzą odsetki związane z oprocentowaniem, prowizja, czyli jednorazowa opłata za udzielenie pożyczki oraz ubezpieczanie. Coraz większą popularnością cieszą się tanie pożyczki gotówkowe dostępne przez internet za pośrednictwem wniosków składanych online. W przypadku starania się o mniejsze kwotowo pożyczki gotówkowe nie trzeba dostarczyć zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia, ponieważ są one udzielane na oświadczenie pożyczkobiorcy związane z osiąganymi przez niego dochodami.

Pożyczki prywatne


Pożyczki prywatne to pieniądze pożyczane bezpośrednio przez osoby fizyczne. Ta forma pożyczek nie wiąże się z obecnością pośrednika, który nakłada dodatkową marżę na swoje usługi. Pożyczki prywatne dynamicznie rozwijają się za pośrednictwem internetu, gdzie powstają wyspecjalizowane platformy umożliwiające zaciąganie pożyczek społecznościowych. Poprzez aukcje na internetowych portalach jedni ogłaszają chęć pożyczenia od kogoś pieniędzy, a drudzy gotowi są gotowi zaoferować na ten cel na odpowiednich warunkach swoje środki finansowe. Pożyczki prywatne dotyczą różnych kwot pożyczek sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych. Wszystko uzależnione jest od zapotrzebowania jakie wskazują potencjalnie pożyczkobiorcy oraz wysokością środków jakimi dysponują pożyczkodawcy.

Pożyczki na dowód


Pożyczki na dowód udzielane są bez konieczności przedstawiania poręczania, ani zaświadczeń o zatrudnieniu czy wysokości osiąganych zarobków, których bezwzględnie wymagają banki przy rozpatrywaniu wniosków o kredyty gotówkowe. Jedyny dokument niezbędny do otrzymania pożyczki to dowód osobisty (potrzebny jest jego numer, seria oraz PESEL). Pożyczki na dowód różnią się od zwykłych pożyczek gotówkowych przede wszystkim krótszym czasem rozpatrywania wniosków, rodzajem kryteriów, które są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji pożyczkowych oraz mniejszą ilością niezbędnych do załatwienia formalności. Brak udokumentowanych dochodów z drugiej strony ogranicza możliwość ubiegania się o wysokie kwoty pożyczek. Pożyczki na dowód mimo, że udzielane są praktycznie od ręki to jednak kwota możliwej do uzyskania gotówki nie przekracza zwykle kilku tysięcy złotych.

Pożyczki dla zadłużonych


Osoby zadłużone należą do szczególnej grupy, która ze względu na trudną sytuację finansową jest zmuszona do korzystania z pożyczek. Rosnący poziom zadłużenia znacząco utrudnia jednak otrzymanie kolejnego wsparcia finansowego. Pożyczki dla zadłużonych stają się jedyną szansą pozyskania gotówki przez osoby wykluczone z finansowania bankowego z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej. Czynnikiem decydującym o tym, czy osoba zadłużona otrzyma pożyczkę jest indywidualna ocena jej wiarygodności kredytowej dokonywana przez instytucje pożyczkową. Podstawą do otrzymania pożyczki dla zadłużonych jest przede wszystkim terminowe wywiązywanie się ze spłat posiadanych zobowiązań finansowych.

Maksymalne kwoty pożyczek dla zadłużonych nie są zwykle na tyle wysokie, aby diametralnie zmienić sytuację takich pożyczkobiorców. Niosą one natomiast realne niebezpieczeństwo związane z tym, że osoby zadłużone zmuszone są do pożyczania kolejnych środków finansowych na spłatę poprzednich zobowiązań. Pojawienie się zbyt dużej dysproporcji pomiędzy wysokością wpływów, a wysokością zobowiązań finansowych, które należy pokryć może prowadzić do zjawiska wystąpienia tzw. spirali zadłużenia.

Pożyczki bez BIK


Każda instytucja pożyczkowa zanim wyda pozytywną decyzję związaną z udzieleniem pożyczki zweryfikuje historię kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. Do tego celu wykorzystywane są specjalne zbiory baz danych zawierające informacje o przeszłości finansowej klientów wnioskujących o wsparcie finansowe. Najbardziej popularnym źródłem wykorzystywanym do oceny ryzyka z jakim wiąże się udzielenie pożyczki konkretnemu klientowi jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej.

Pożyczki bez BIK to pożyczki udzielane bez weryfikacji z Biurze Informacji Kredytowej. W związku z tym charakteryzują się one wysoką przyznawalnością, ponieważ negatywne wpisy do baz świadczące o posiadaniu przeterminowanego zadłużenia bądź problemach ze spłatą posiadanych wcześniej zobowiązań finansowych nie przekreślają bezpośrednio możliwości otrzymania pożyczki. Pożyczki bez BIK są szczególnie poszukiwane przez osoby o gorszej historii kredytowej, często również zadłużone, których wnioski kredytowe zostały odrzucone przez banki. Należy podkreślić, że instytucje pożyczkowe dokonują weryfikacji swoich pożyczkobiorców nie tylko w BIK, ale również w innych bazach i w oparciu o uzyskane z nich informacje wydają decyzje pożyczkowe. Posiadanie negatywnych wpisów jednocześnie w BIG i KRD może całkowicie uniemożliwić otrzymanie pożyczki bez BIK.

Kredyt na dowód

28.07.2017.

Kredyt na dowód to najszybsza i najprostsza forma wsparcia gotówkowego w postaci pożyczki dostępnej przez internet. Kredyt na dowód oznacza najczęściej chwilówkę bez dokumentów i formalności, którą zaciągniemy jedynie na dowód osobisty bez zaświadczeń o zarobkach. Szybki kredyt na dowód otrzymamy w wygodny sposób wypełniając prosty wniosek pożyczkowy dostępny na stronie internetowej pozabankowej firmy pożyczkowej. Procedura rozpatrzenia i weryfikacji wniosku o kredyt na dowód jest błyskawiczna, a środki finansowe mogą zostać wypłacone nawet w ciągu 15 minut.

Pożyczki od znajomych i rodziny

28.07.2017.

Jak mówi stara mądrość ludowa „jeżeli chcesz stracić przyjaciela – pożycz mu pieniądze”. Choć w naszych czasach mocno rozwinęła się działalność kredytowa banków oraz pojawiły się na rynku łatwo dostępne pożyczki oferowane przez instytucje pozabankowe to właśnie rodzina i znajomi przychodzą na myśli jako najłatwiejszy sposób uzyskania wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Często jest to jednak źródło będące ostatnią deską ratunku dla zadłużonego. Tego rodzaju pożyczki obwarowane są podwójnym ryzykiem – z jednej strony możemy stracić pieniądze, a z drugiej strony przekreślić relację z osobą nam bliską. Czy zatem powinniśmy decydować się na ich udzielanie?

Pożyczki pozabankowe

27.11.2012.

Numer telefonu, imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego… Jakby tego było mało, musisz udowodnić, że posiadasz pracę ze stałymi dochodami, nie zalegasz z nieterminowo spłacanymi kredytami, że mąż pracuje, że żona też zarabia na utrzymanie. Banki chcą wiedzieć o nas wiele, wydawałoby się nawet, że o wiele za wiele, kiedy zawitamy w bankowe progi po kredyt. Nie chcesz lub nie możesz korzystać z tego typu usług w banku? Na pomoc w takich sytuacjach przychodzą firmy oferujące pożyczki pozabankowe.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7