Pożyczki pozabankowe

Pożyczki pozabankowe w postaci popularnych chwilówek stały się istotnym elementem rynku kredytów konsumenckich w Polsce. Wedle różnych szacunków z pożyczek pozabankowych korzysta rocznie nawet około 1,5 miliona konsumentów. Pożyczkowa oferta firm pozabankowych przyciąga zwłaszcza tych klientów, którzy nie chcą bądź nie mogę się zadłużyć w bankach - na przykład z powodu zbyt niskich dochodów lub zbyt wysokiego ryzyka kredytowego z perspektywy banku, albo po prostu chcą sięgnąć po drobną gotówkę oferowaną w szybki i wygodny sposób przez internet. Do wzrostu popularności chwilówek oferowanych przez sektor pozabankowy przyczyniała się również polityka sprzedażowa samych banków, które z reguły zainteresowane są pożyczaniem wyższych kwot pieniędzy na zdecydowanie dłuższe okresy czasu.

Co to jest pożyczka pozabankowa?

Pożyczka pozabankowa (chwilówka) to szybka pożyczka gotówkowa przyznawana od ręki, będąca alternatywą wobec kredytów bankowych, przeznaczona dla osób, które pilnie potrzebują pożyczyć niewielką kwotę pieniędzy (zwykle 100 zł-4000 zł) na relatywnie krótki okres czasu (najczęściej do 30 dni). Zaletą pożyczki pozabankowej jest wysoki współczynnik przyznawalności, czyli akceptacji wniosków osób starających się o pożyczkę. Dzięki ograniczeniu formalności i wypracowaniu sprawnych mechanizmów związanych z badaniem zdolności kredytowej, instytucje pozabankowe gwarantują szybkość oraz wygodę w zapewnieniu finansowania dla swoich klientów. Wadą pożyczki pozabankowej w postaci chwilówki może jawić się relatywnie wysoki koszt jej udzielenia - z reguły im niższa kwota pożyczki i krótszy okres spłaty, tym wyższe oprocentowanie. Instytucjom pożyczkowym działającym w sektorze pozabankowym przypisywane jest niekiedy pejoratywne określenie „parabanków”, sugerujących, że korzystanie z ich oferty może być ryzykowne.

Pożyczka pozabankowa przez internet

Pożyczka pozabankowa online to możliwość otrzymania gotówki w ciągu 15 minut bez konieczności wychodzenia z domu z przelewem środków bezpośrednio na konto klienta. Cała procedura złożenia wniosku jest prosta i polega na wypełnieniu krótkiego formularza dostępnego na stronie internetowej należącej do pozabankowej instytucji finansowej. Uzupełniony i przesłany w ten sposób wniosek o kredyt pozabankowy jest błyskawicznie weryfikowany, a decyzja o przyznaniu pożyczki wydawana niemalże natychmiastowo. Aby sięgnąć po pożyczkę pozabankową przez internet wystarczy posiadać ważny dowód osobisty, aktywny telefon komórkowy oraz być posiadaczem rachunku bankowego. Gotówka pozabankowa jest dostępna dla wszystkich tych, którzy uzyskają pozytywną ocenę zdolności kredytowej oraz wykażą się zdolnością do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Pozabankowe pożyczki internetowe kuszą zarówno dostępnością środków finansowych, jak również różnymi atrakcyjnymi promocjami, na przykład możliwością otrzymania pierwszej pożyczki za darmo dla nowych klientów.

Czy pożyczka pozabankowa jest bezpieczna?

Pożyczki pozabankowe mogę być naturalnie droższe od produktów oferowanych przez banki z powodu wyższego ryzyka ich klientów mających niższą zdolność kredytową, a także krótszego okresu spłaty i niższych kwot zobowiązań. Pożyczki dostępne w instytucjach pozabankowych są również wyżej oprocentowane z powodu modelu biznesowego jaki przyjęły, polegającego na zbudowaniu dużej sieci dystrybucji, zatrudnianiu wielu pracowników udzielających kredytów i egzekwujących terminowość spłat.

Pozabankowe firmy pożyczkowe kojarzone z popularnymi chwilówkami mają możliwość udzielania pożyczek jedynie z środków własnych i nie mają prawa przyjmować od klientów depozytów. W związku z tym zwolnione są z obowiązku wniesienia obowiązkowych rezerw finansowych do Banku Centralnego, czy dokonywania wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Różnią się zatem kosztami swej działalności, a także specyfiką funkcjonowania od typowych banków czy Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Działalność firm pozabankowych nie podlega regulacjom ostrożnościowym Komisji Nadzoru Finansowego i dlatego mogą pozwolić sobie na oferowanie klientom bardziej ryzykownych, ale w związku z tym również droższych produktów pożyczkowych. Ich funkcjonowanie jest jednak regulowane przez powszechne przepisy prawa, zapewniające klientom korzystających z ich usług poczucie bezpieczeństwa i ochronę interesu.

Przepisy ograniczające wysokość oprocentowania pożyczki pozabankowej

Przepisy przeciwdziałające lichwie, czyli nadmiernemu oprocentowaniu pożyczek zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dopuszczają możliwość udzielania pożyczek pozabankowych w granicach 4-krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo obowiązująca od 11 marca 2016 roku tzw. Ustawa antylichwiarska przewiduje, że koszty pozaodsetkowe chwilówki nie mogą przekroczyć 25 proc. kwoty kredytu plus 30 proc. za każdy rok trwania umowy. Ustawa, której celem jest ochrona interesu klienta, wprowadza nie tylko ograniczenie nadmiernych opłat pozaodsetkowych związanych z pożyczkami pozabankowymi, ale również procederu rolowania pożyczek, czyli zabezpiecza klientów przez wpadnięciem w spiralę długu. Na mocy ustawy obowiązuje również maksymalny poziom opłat za opóźnienie w spłacie pożyczki. Wprowadzone obostrzenia powodują zmniejszenie profitowości spółek działających w segmencie rynku chwilówek, ale wpływają na poprawę reputacji branży pożyczkowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa klientów. Ustawa ogranicza nieetyczne praktyki niektórych firm pozabankowych, które mogłyby dążyć do obciążania klientów nadmiernym kosztem udzielanego wsparcia finansowego.

Obowiązek informowania o wszystkich kosztach pożyczki pozabankowej

Pozabankowa firma pożyczkowa każdej osobie mająca zdolność kredytową, której decyduje się udzielić pożyczki, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, ma obowiązek wydania wzoru umowy. Z takim dokumentem osoba zainteresowana pożyczką może się dokładnie zapoznać, aby mieć pełną świadomość faktycznej wysokości kwoty, którą pożycza i którą będzie zobowiązana zwrócić. Firmy udzielające pozabankowych pożyczek przez internet dodatkowo oferują swoim klientom intuicyjne kalkulatory, aby uświadomić ich o realnym całkowitym koszcie pożyczki oraz tzw. RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. To oficjalne, wymagane przepisami wyliczenie całkowitych kosztów pożyczki bądź kredytu bankowego, służące konsumentowi do porównania kosztów pobieranych przez różne instytucje finansowe. RRSO chwilówki uwzględnia nie tylko nominalne oprocentowanie pożyczonych pieniędzy, ale także wszystkie pozostałe koszty wchodzące w jej zakres np. opłaty, prowizje czy ubezpieczenie.

Możliwość odstąpienia od umowy pożyczki pozabankowej

Na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim prawo gwarantuje pożyczkobiorcom możliwość wypowiedzenia umowy pozabankowej chwilówki, czyli odstąpienia od pożyczki w ciągu 14 dni od daty jej podpisania, bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji. Należy pamiętać, że instytucje pozabankowe stoją na stanowisku, że wypowiedzenie umowy nie zwalania od kosztów jej udzielenia czy ewentualnych opłat dodatkowych i odsetek pobieranych przez nie za każdy dzień posiadania pieniędzy. Ponadto w takiej sytuacji będziemy zmuszeni do jednorazowej i natychmiastowej spłaty zobowiązania (zwykle w umowie z firmą pożyczką okres ten wynosi do 3 dni). Jest to czasem zdecydowanie lepsze rozwiązanie od wiązania się umową na pełen okres, która po bardziej wnikliwej analizie okazuje się dla nas niekorzystna lub stwierdzimy, że nie mieliśmy jednak potrzeby skorzystania z takiej pożyczki przy zaproponowanych kosztach jej udzielenia.

Dzięki szybkim pożyczkom pozabankowym osoby o słabszej pozycji finansowej mają możliwość kredytowania, wprawdzie niekiedy czasem droższego, ale legalnego. Regulacje rynku pozabankowego gwarantują klientom bezpieczeństwo, a także zapewniają etyczne zasady pożyczania. Trzeba domagać się zarówno uczciwości w pożyczaniu środków od instytucji pozabankowych, jak również wymagać pewnej rozwagi, odpowiedzialności i świadomego korzystania z pożyczek przez ich klientów.

Na co zwrócić uwagę przed wcięciem pożyczki pozabankowej?

Branża pożyczek pozabankowych nie jest jednorodna, działa w niej wiele firm bazujących na naiwności i braku świadomości finansowej konsumentów, dlatego każda osoba, która chce wziąć pożyczkę powinna:

* zastanowić się czy naprawdę jej potrzebuje? Czy zakup, który chce dokonać naprawdę jest niezbędny? Czy może warto odłożyć to terminie i uniknąć zadłużania się na wysoki procent w danej chwili?

* czy będzie ją stać na spłatę pożyczki w terminie uzgodnionym w umowie z firmą pożyczkową?

* porównać oferty oraz opinie kilku instytucji pożyczkowych i sprawdzić ile wynosi całkowity koszt pożyczki pozabankowej?

* poznać faktyczną kwotę pożyczki, którą będzie należało zwrócić po upływie terminu pożyczki?

* dowiedzieć się czy będzie możliwość ewentualnej wcześniejszej spłaty pożyczki, ale również co się stanie jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy w stanie zwrócić pożyczki w terminie? Z jakimi opłatami dodatkowymi będzie wiązało się ewentualne przesunięcie terminu spłaty i przedłużenie pożyczki?

* zweryfikować wiarygodność pozabankowej firmy pożyczkowej, czyli sprawdzić na przykład czy współpracuje z BIK, czy dane firmy na stronie internetowej zgadzają się z tymi, które są zawarte w umowie, czy widnienie w Krajowym Rejestrze Sądownictwa oraz w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Firmy udzielające pożyczek pozabankowych rzeczywiście bardzo szybko i wygodnie dla klientów wypłacają gotówkę i jeżeli potrzebujemy niewielkiej sumy pieniędzy, a jednocześnie jesteśmy pewni, że spłata pożyczonej kwoty wraz z oprocentowaniem nie sprawi nam kłopotu, warto rozważyć sięgnięcie po taką pożyczkę w zaufanej firmie pożyczkowej jaką jest ViaSms.pl. Czytajmy jednak dokładnie umowy i miejmy świadomość jaki jest realny koszt pożyczki pozabankowej. A jeżeli cokolwiek w budzi nasze zastrzeżenia lub wątpliwości zawsze możemy skorzystać z bezpłatnej konsultacji u Rzecznika Praw Konsumentów.

Bezpieczne chwilówki

28.07.2017.

Bezpieczna chwilówka to przede wszystkim pożyczka po którą sięgamy w sprawdzonej, wiarygodnej i transparentnie działającej firmie pożyczkowej. Bezpieczna pożyczka to coś więcej niż tylko znalezienie przejrzystej instytucji pozabankowej oferującej najkorzystniejsze rozwiązanie kredytowe na rynku. Równie ważne jest, abyśmy samą decyzję o zadłużeniu podjęli każdorazowo w sposób świadomy i odpowiedzialny. Pożyczka zawsze wiąże się z koniecznością zwrócenia powziętych środków, jak również poniesienia dodatkowych kosztów związanych z odsetkami. Musimy mieć pewność, że nas na to stać i jest to właściwe rozwiązanie w naszej aktualnej sytuacji życiowej.

Kredyt na dowód

28.07.2017.

Kredyt na dowód to najszybsza i najprostsza forma wsparcia gotówkowego w postaci pożyczki dostępnej przez internet. Kredyt na dowód oznacza najczęściej chwilówkę bez dokumentów i formalności, którą zaciągniemy jedynie na dowód osobisty bez zaświadczeń o zarobkach. Szybki kredyt na dowód otrzymamy w wygodny sposób wypełniając prosty wniosek pożyczkowy dostępny na stronie internetowej pozabankowej firmy pożyczkowej. Procedura rozpatrzenia i weryfikacji wniosku o kredyt na dowód jest błyskawiczna, a środki finansowe mogą zostać wypłacone nawet w ciągu 15 minut.

RRSO chwilówki

03.07.2017.

Wokół wysokości oprocentowania i kosztów chwilówek narosło wiele mitów. Porównując wysokość RRSO chwilówki z rzeczywistym oprocentowaniem kredytu bankowego możemy stwierdzić, że produkt ten jest nawet kilkaset razy droższy od pieniędzy pożyczanych od banku. Wskaźnik RRSO pożyczki pozabankowej może przyjąć horrendalnie wysoką wartość nawet kilku tysięcy procent. Czy naprawdę oznacza to taki kiepski interes dla zaciągających kredyty-chwilówki w instytucjach pozabankowych?

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-20:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7