Pożyczki bez zaświadczeńPożyczki bez zaświadczeń


Pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach, czyli dokumentów potwierdzających wysokość dochodu to szybkie pożyczki pozabankowe udzielane na uproszczonych zasadach. Pożyczka bez zaświadczeń dostępna jest na dowód osobisty bez żadnych formalności w czasie nawet 15 minut. Pożyczki bez zaświadczeń oferowane są po złożeniu przez klienta jedynie oświadczenia, że posiada dochody umożliwiające mu spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Pożyczki bez zaświadczeń


Pożyczki bez zaświadczeń powstały z myślą o klientach, którzy potrzebują szybkiej pożyczki gotówkowej bez zbędnych formalności i konieczności dołączania dodatkowych dokumentów. Firmy udzielające szybkich pożyczek przez internet w odróżnieniu od banków nie wymagają od klientów zaświadczeń o zarobkach, które są podstawą do oceny zdolności kredytowej i wydania decyzji związanej z udzieleniem kredytu. Do otrzymania pożyczki bez zaświadczeń na uproszczonych warunkach najczęściej wystarczy tylko posiadać dowód osobisty, numer telefonu oraz konto w banku. Uproszczone formalności pożyczki bez zaświadczeń skracają znacznie czas oczekiwania na decyzję i wypłatę pieniędzy. Pożyczki bez zaświadczeń cieszą się ogromną popularnością, ponieważ z jednej strony ułatwiają otrzymanie pożyczki, gdyż instytucja pożyczkowa swoją decyzję związaną z przyznaniem pożyczki opiera na złożonej przez pożyczkobiorcę deklaracji w postaci oświadczenia o posiadaniu dochodu umożliwiającego spłatę zaciągniętego zobowiązania. Z drugiej strony pożyczki bez zaświadczeń oznaczają sporą oszczędność czasu przekładającą się na wygodę dla osób chcących uzyskać szybką gotówkę, ponieważ klienci nie muszą gromadzić dokumentów od pracodawcy czy wycinków rent lub emerytur.

Pożyczki bez zaświadczeń online


Większość firm udzielających pożyczek w kanale online rzeczywiście nie wymaga żadnych zaświadczeń o zarobkach. Maksymalna kwota możliwej do uzyskania pożyczki bez zaświadczeń online wynosi nawet 4000 złotych. Tylko w szczególnych przypadkach (wystąpienia wątpliwości co do zdolności kredytowej) firma pożyczkowa może poprosić klienta o przedstawienie wyciągu z rachunku osobistego potwierdzającego wysokość wpływów z 3 ostatnich miesięcy. Pożyczki bez zaświadczeń online mimo, że oferowane są bez potwierdzania otrzymywanego przez klienta dochodu, to jednak instytucje pozabankowe udzielające pożyczek przez internet chcą często wiedzieć z czego utrzymuje się potencjalny pożyczkobiorca. We wniosku pożyczkowym niezbędnym do uzyskania internetowej pożyczki możemy spotkać się z pytaniem o wysokość miesięcznych dochodów – jednak wystarczy tu sama deklaracja klienta. Wpisując kwotę naszego dochodu sumujemy wszystkie źródła, z których co miesiąc otrzymujemy gotówkę. Firma pożyczkowa rozpatrując wniosek o pożyczkę bez zaświadczeń online uwzględni wszystkie informacje, które zostały zawarte w wypełnionym przez pożyczkobiorcę formularzu. W celu dokładniejszej weryfikacji zdolności kredytowej osoby starającej się o uzyskanie pożyczki instytucja pozabankowa może sprawdzić dane klienta wysyłając zapytania do baz BIK, BIK oraz KRD.

Pożyczki bez zaświadczeń na dowód


Pożyczki bez zaświadczeń na dowód są szczególnie popularne wśród pożyczkobiorców, którzy szukają możliwości zdobycia dodatkowych środków finansowych w oparciu o jak najmniejszą ilości dokumentów wymaganych do potwierdzenia statusu osoby pracującej. Jedynym niezbędnym dokumentem do otrzymania pożyczki bez zaświadczeń jest dowód osobisty, poświadczający tożsamości osoby wnioskującej o chwilówkę. Rozwiązanie finansowe w postaci pożyczki bez zaświadczeń na dowód jest szczególnie atrakcyjne, ponieważ zapewnia każdemu klientowi uzyskanie w wyjątkowo szybkim czasie niezbędnej gotówki.
Wysokość możliwej do uzyskania pierwszej pożyczki bez zaświadczeń na dowód jest zwykle ograniczona do kwoty 1500 złotych. Jeżeli pożyczkobiorca spłaci swoje zobowiązanie w terminie bez problemów, w przyszłości może ubiegać się o wyższe sumy. Pożyczki bez zaświadczeń na dowód oferowane stałym klientom cechują się bardzo korzystnymi warunkami oprocentowania oraz wysokimi możliwych do uzyskania kwot pożyczek.

Pożyczki bez zaświadczeń o zatrudnieniu


Pożyczki bez zaświadczeń o zatrudnieniu gwarantują szybką procedurę kredytową, ponieważ nie trzeba osobiście udawać się do działu kadr przedsiębiorstwa, w której jesteśmy zatrudnieni i starać się o wystawienia zaświadczenia podpisanego przez osoby decyzyjne. Zaświadczenie o zatrudnieniu to dokument informujący o źródle dochodu, wysokości pensji, rodzaju umowy w oparciu o którą nawiązany jest stosunek pracy oraz częstotliwości wypłaty wynagrodzenia osoby starającej się o uzyskanie pożyczki. Przedłożenie takiego zaświadczenia od pracodawcy bywa kłopotliwe, a przede wszystkim wymaga poświęcenia dodatkowego czasu. Część pożyczkobiorców chce uniknąć przedstawiania takiego dokumentu z miejsca zatrudniania z obawy przed negatywnym wpływem informacji z zaświadczenia o zatrudnieniu na ostateczną decyzję związaną z udzieleniem pożyczki. W przypadku wyboru pożyczki bez zaświadczeń o zatrudnieniu wystarczy tylko, że potencjalny pożyczkobiorca wskazuje ile zarabia oraz poda kontakt do osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia w firmie w której pracuje. Następnie instytucja pożyczkowa sprawdzi czy podane przez klienta dane (telefoniczne, bądź mailowe) są prawdziwe i nastąpi ich akceptacja. Jedynie w przypadku, kiedy zdolność kredytowa pożyczkobiorcy jest wyjątkowo niska lub w momencie wnioskowania o kwotę pożyczki, która znacząco przekracza zadeklarowane przez klienta możliwości finansowe pożyczkodawca może oczekiwać faktycznego przedstawienia udokumentowanego źródła dochodu.

Dla kogo przeznaczone są pożyczki bez zaświadczeń?


Pożyczki bez zaświadczeń na dowód przeznaczone są dla pełnoletnich obywateli Polski, legitymujących się ważnym dowodem osobistym oraz numerem PESEL. Niektóre firmy pozabankowe udzielające pożyczek bez zaświadczeń oferują wsparcie finansowe także osobom bezrobotnym, które nie mają zdolności kredytowej, jak również z niskim scoringiem w BIK, a także nawet w szczególnych przypadkach z negatywnymi wpisami w bazach rejestrów gospodarczych. Pożyczki bez zaświadczeń są idealnym rozwiązaniem dla osób, które osiągają dochody w oparciu o niestabilne umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Instytucje pożyczkowe uwzględniają również dochody uzyskiwane z innych źródeł niż z tytułu zatrudnienia, takich jak na przykład alimentów, rent, emerytur czy stypendiów. Pożyczki bez zaświadczeń stają się dynamicznie rozwijającym produktem finansowym z uwagi na rosnące zapotrzebowanie wśród osób borykających się z przejściowymi trudnościami finansowymi. Klienci sięgający po pożyczki bez zaświadczeń cenią czas i prostotę formalności niezbędnych do ich otrzymania, a także wysoki współczynnik przynawalności powodujący, że są to najbardziej dostępne szybkie pożyczki gotówkowe na rynku.

Chwilówki na dowód

09.10.2017.

Chwilówki na dowód to najszybsze i najłatwiejsze w otrzymaniu mikropożyczki pozabankowe udzielane na krótkie okresy czasu w kwotach nie przekraczających kilku tysięcy złotych. Żeby otrzymać chwilówkę na dowód nie potrzebna przedstawiać żadnych innych dokumentów poza dowodem tożsamości i nie są wymagane żadne zabezpieczenia w postaci na przykład zastawu nieruchomości czy innych poręczeń. Chwilówki na dowód to najbardziej dostępny na rynku i udzielany na najbardziej liberalnych warunkach kredyt pozabankowy. Wniosek o chwilówkę na dowód składa się przez internet i wystarczy podać jedynie podstawowe dane tożsamości. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez firmę pożyczkową weryfikacja podanych przez pożyczkobiorcę danych odbywa się poprzez wykonanie przelewu z należącego do niego konta bankowego na kwotę symboliczną 1 grosza. Do otrzymania kredytu na dowód wymagane jest posiadanie wspomnianego rachunku osobistego oraz telefonu komórkowego. Po czynnościach weryfikacyjnych gotówka z chwilówki na dowód przekazywana jest bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i można przeznaczyć ją na dowolny cel.

Pożyczki pozabankowe

27.11.2012.

Numer telefonu, imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego… Jakby tego było mało, musisz udowodnić, że posiadasz pracę ze stałymi dochodami, nie zalegasz z nieterminowo spłacanymi kredytami, że mąż pracuje, że żona też zarabia na utrzymanie. Banki chcą wiedzieć o nas wiele, wydawałoby się nawet, że o wiele za wiele, kiedy zawitamy w bankowe progi po kredyt. Nie chcesz lub nie możesz korzystać z tego typu usług w banku? Na pomoc w takich sytuacjach przychodzą firmy oferujące pożyczki pozabankowe.

Pożyczka pozabankowa

09.10.2017.

W związku z tym, ze pożyczka pozabankowa udzielana jest na uproszczonych warunkach i bez formalności można ją otrzymać na dowód osobisty w ciągu 15 minut. Szybkość oraz wygoda uzyskania pożyczki pozabankowej przez internet sprawiają, że sięga po nią coraz więcej konsumentów szukających niewielkiej gotówki dostępnej od ręki.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7