Sprawa rozwodowa – przygotuj dokumenty i nastaw się na koszty…

Jak pokazują dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, coraz mniej Polaków decyduje się na zawarcie małżeństwa. Z drugiej strony, wciąż rośnie liczba rozwodów. Co jest tego przyczyną? Socjolodzy wskazują na niezgodność charakterów, niedochowanie wierności czy problemy finansowe. Niezależnie do powodów podjęcia decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego, rozwód to niewątpliwie kwestia wzbudzająca w zainteresowanych wiele emocji. Warto jednak podejść do sprawy z możliwie jak największym dystansem, by dopilnować niezbędnych formalności i nie narazić się na niepotrzebne dodatkowe koszty. A te bywają wyjątkowo dotkliwe.

Najpierw pozew

Zacznijmy od początku, a więc od złożenia pozwu, który jest pierwszym formalnym krokiem na drodze do przerwania małżeństwa. Składa go w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym współmałżonek, który podejmuje decyzję o rozwodzie. Dokument ten nie ma skonkretyzowanej formy, każdy może napisać go samodzielnie. W pozwie musi się znaleźć prośba do sądu o rozpoczęcie postępowania rozwodowego, a także informacja, kto wnosi o rozwód, a kto jest pozwanym. Należy również umieścić dane adresowe, imiona i nazwiska małżonków oraz wykonywane przez nich zawody. Należy również sprecyzować swoje żądania oraz określić, z czyjej winy miałby zostać orzeczony rozwód. Pozew musimy też uzasadnić, a zatem wyjaśnić, z jakiej przyczyny nastąpił trwały rozkład pożycia małżonków.

Niezbędne dokumenty

Podstawowe dokumenty to akty stanu cywilnego, czyli akt małżeństwa oraz akt urodzenia dzieci. Są one niezbędne, gdyż w żaden inny sposób nie da się potwierdzić w sądzie zawarcia związku małżeńskiego. Ponadto małżonek składający pozew musi przygotować dokumenty świadczące o trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz dowodzące, który z małżonków jest za ten stan rzeczy odpowiedzialny. Pomocne będą zeznania świadków, oświadczenia, nagrania, filmy, korespondencja e-mailowa czy wiadomości SMS. Małżonkowie są zobowiązani dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, jeśli jeden z nich wnioskuje o alimenty. Co jeszcze? Wszelkie potwierdzenia wydatków, a co za tym idzie sytuacji finansowej w postaci rachunków, paragonów i faktur.

Koszty, które trzeba ponieść

Pierwszą opłatę, jaką musimy uiścić jest opłata sądowa za pozew o rozwód wynosząca zawsze 600 zł. Jeśli zasądzone zostaną alimenty, pobierana jest wówczas od drugiego małżonka dodatkowa opłata, której wysokość uzależniona jest od zasądzonej kwoty alimentów. Jeśli podczas procesu chcemy dokonać podziału wspólnego majątku, musimy nastawić się na dodatkowe koszty w wysokości 300 zł, w sytuacji, gdy podział następuje w sposób zgodny albo też 1000 zł, jeżeli majątek dzielony jest spornie. Ostatnim wydatkiem jest honorarium dla pełnomocników. Koszty konsultacji, porad prawnych, reprezentowania w trakcie rozpraw są indywidualne i uzależnione są w znacznej mierze od tego, z czyich usług korzystamy, a konkretniej, jaką renomą cieszy się wynajmowany przez nas adwokat. Ceny bywają wysokie – w niektórych przypadkach mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Sporym ułatwieniem może być szybka pożyczka w Via SMS, która w kosztownych sprawach rozwodowych bywa niezbędnym zastrzykiem gotówki.

Dłuższa walka – większe wydatki

Sprawy rozwodowe toczą się w rozmaity sposób – czasem przebiegają szybko, a małżonkowie bez większych trudności dogadują się w kwestiach finansowych oraz opieki nad dziećmi, jeśli je posiadają. Nie zawsze jednak obywa się bez dramatów i trudnych do rozwiązania sporów. Walka sądowa może wówczas trwać nawet kilka lat, co bez wątpienia kosztuje obie strony nie tylko mnóstwo nerwów, ale i pieniędzy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku o rozwód, a więc w momencie gdy jedna ze stron „wygra” proces, otrzymuje ona przynajmniej częściowy zwrot poniesionych kosztów, które uregulować musi przegrany w sądowej batalii. Aby uniknąć wielomiesięcznej i wyniszczającej walki, warto podejść do sprawy na chłodno i ze wszystkich sił starać się dojść do porozumienia. Zaoszczędzimy w ten sposób nie tylko czas i pieniądze, ale i… zdrowie.

 
Autor:
Ekspert w dziedzinie finansów i bankowości. Maks jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada 4 lata doświadczenia w dziedzinie finansów osobistych. Szczególnie interesuje się produktami kredytowymi oraz rynkiem pożyczek pozabankowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *