Tag Archives: bezpieczeństwo finansowe

Równouprawnienie na rynku pracy czyli słów kilka o zarobkach kobiet

Równość w płacach to temat szeroki i często poruszany – zwłaszcza przez środowiska lewicowe. Organizacje feministyczne i niektóre partie polityczne od lat zabiegają o to, by wprowadzić pewne normy prawne regulujące zarobki, a tym samym zwalczające różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn piastujących podobne stanowiska. Jako uzasadnienie podaje się zgoła oczywistą i słuszną zarazem konstatację, iż to nie płeć, a kompetencje, umiejętności i doświadczenie winny decydować o wysokości pensji. Mimo że na ogół to stwierdzenie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, niekiedy to kobiety zarabiają więcej. A zależy to od branży oraz… stanu cywilnego. Zmienić prawo, zmienić mentalność Jak wynika ze statystyk Komisji ...

Wartości Polaków. Co cenimy najbardziej?

Sokrates twierdził, że jest nieosiągalne. Dopiero po śmierci, w życiu pozagrobowym człowiek mógł je osiągnąć, gdyż miało być nagrodą za dobre sprawowanie na ziemi. Arystoteles utożsamiał je z kolei z działaniem w zgodzie z naturą. Szczęście – stan, do którego ludzie dążą od zarania dziejów. A jednak nie ma wciąż, jak się zdaje, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: jak je osiągnąć. Nie da się wszak jednoznacznie stwierdzić, co jest w życiu najważniejsze – wskazać ten jeden, najistotniejszy dla wszystkich ludzi element, dzięki któremu czujemy, że jesteśmy szczęśliwi. Bo szczęście dla każdego z nas oznacza co innego i z innymi wiąże się ...