Tag Archives: wysokość pensji

Równouprawnienie na rynku pracy czyli słów kilka o zarobkach kobiet

Równość w płacach to temat szeroki i często poruszany – zwłaszcza przez środowiska lewicowe. Organizacje feministyczne i niektóre partie polityczne od lat zabiegają o to, by wprowadzić pewne normy prawne regulujące zarobki, a tym samym zwalczające różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn piastujących podobne stanowiska. Jako uzasadnienie podaje się zgoła oczywistą i słuszną zarazem konstatację, iż to nie płeć, a kompetencje, umiejętności i doświadczenie winny decydować o wysokości pensji. Mimo że na ogół to stwierdzenie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, niekiedy to kobiety zarabiają więcej. A zależy to od branży oraz… stanu cywilnego. Zmienić prawo, zmienić mentalność Jak wynika ze statystyk Komisji ...